Wegschietende voorwerpen

Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 8  Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Artikel 7.3  Geschiktheid arbeidsmiddelen
Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging
arbeidsmiddelen
Artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen
Artikel 7.11 Voorlichting
Artikel 8.3. Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Richtlijn Arbeidsmiddelen
1 januari 1997

Machinerichtlijn 2006 42/EC