Biologische Agentia

Biologische agentia zijn levende organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Heel bijzonder is dat de organismen overal kunnen voorkomen. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kunnen de ‘buitenmedewerkers’ aan het spoor in aanraking komen met biologische agentia.
Denk hierbij aan ziekmakende micro-organismen in het oppervlaktewater, besmette teken in het gras en struiken langs de baan en, door de toepassing van open toiletten in de treinen, menselijke fecaliën en gebruikte drugsspuiten in de spoorbaan. Ook bij graafwerkzaamheden kunnen medewerkers in aanraking komen met biologische agentia.