Valgevaar

Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande uit ladderbomen, sporten en beslag. Onder trappen verstaan we draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen (bomen) en (platte) treden. De trap kan zijn voorzien van een platform (bordestrap). 

Noot: Waar ladder staat lees ook vouwladder of trap!

Ladders zijn primair bedoeld als toegangsmiddel tot de werkplek, maar zijn zelf geen werkplek.

Bij spoorgebonden activiteiten kan een ladder NOOIT een werkplek zijn. Zone A VVW trein artikel 3.2.1

 

Niet spoorgebonden activiteiten (Gebouwen en Bruggen) mogen worden uitgevoerd met een ladder, trap of rolsteiger.
De voorwaarden waaronder met deze arbeidsmiddelen gewerkt mag worden zijn uitgewerkt in:

schema 1: Beoordeling keuze arbeidsmiddel

schema 2: Beoordeling werkplek ladder

 

Ladders zijn primair bedoeld als toegangsmiddel tot de werkplek, maar zijn zelf geen werkplek tenzij er sprake is van onderstaande overwegingen:

 

 *   Operationele beperking

Een ladder mag je alleen als werkplek gebruiken als er echt geen veiliger middel kan worden ingezet. Een veiliger middel is bijvoorbeeld een vaste steiger, rolsteiger of hoogwerker. Het gebruik van een ladder mag als bijvoorbeeld de werkplek niet kan worden bereikt met een hoogwerker of omdat er te weinig ruimte is voor een vaste steiger/rolsteiger. Het gaat erom dat u de situatie niet kunt veranderen. Het in de weg liggen van tijdelijk bouwmateriaal is geen reden om een ladder te gebruiken.

 

 *   Veiligheidstechnische beperking

Een ladder is slechts toegestaan als werkplek als het gebruik van een ander arbeidsmiddel grotere veiligheidsrisico´s met zich meebrengt.

Het is denkbaar dat het opbouwen en afbreken van een steiger op zichzelf weer andere gevaren meebrengt, die groter zijn dan de gevaren van het doen van de klus vanaf een ladder. Ook in dat geval mag je een ladder gebruiken.

 

 *   Economische beperking

Lagere kosten van een ladder ten opzichte van een ander arbeidsmiddel zijn geen argument voor het gebruik van een ladder. In een enkele situatie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een korte gebruiksduur en een gering veiligheidsrisico, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. LET OP: de richtlijn (voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen) http://www.eumonitor.nl zegt bij economische overwegingen het volgende: de verbetering van de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van werknemers op het werk is een doel dat niet aan zuiver economische overwegingen ondergeschikt mag worden gemaakt.

 

Gebruik een ladder of trap als het werk niet op een andere manier kan worden gedaan en alleen voor kortdurende, lichte werkzaamheden.
Raadpleeg schema 2: Beoordeling werkplek ladder

              

Je mag GEEN ladder gebruiken als:

 

 *   Er een veiliger middel kan worden ingezet. Een veiliger middel is bijvoorbeeld een vaste steiger, rolsteiger of hoogwerker;

 *   De stahoogte (dat is de hoogte waarop je voeten staan) meer is dan 7,5 meter;

 *   Je langer dan 4 uur (bij elkaar opgeteld) met de klus bezig bent;

 *   Als je teveel kracht moet zetten bij de werkzaamheden. 100 Newton is de kracht die je uitoefent als je bijvoorbeeld zo hard moet duwen dat je de ladder van de muur duwt, of zo hard ergens aan moet trekken dat als het losschiet, je achterovervalt;

 *   Je meer dan één armlengte moet reiken, je gaat dan scheef op de ladder hangen en dan kan hij omvallen;

 *   Het windkracht zes of meer is;

 *   Je materiaal moet meenemen van meer dan 5kg en/of groter dan 1 m2. In die gevallen moet je hulpmiddelen gebruiken om de materialen boven te krijgen.

 

Een ladder mag dus alleen als werkplek worden gebruikt als het echt niet anders kan. En ook dan gelden er bepaalde voorwaarden. De belangrijkste gevaren bij het werken met ladders zijn valgevaar en ongunstige werkhouding wat leidt tot lichamelijke overbelasting. De belangrijkste maatregelen zijn;

 

 *   Zorg voor een juiste opstelling en borging van de ladder (onder een hoek van 65/75 graden, minimaal 1 mtr. uitsteek en

     stabiele ondergrond);

 *   Sta met twee voeten op de ladder en reik niet verder dan één armlengte;

 *   Gebruik werkschoenen die in goede staat verkeren met een stevige en ruwe zool met profiel (ladder-grip) en de juiste

     veiligheidsklasse.

 *   Gebruik hulpmiddelen voor het transport van grote en zware materialen.