Beeldschermwerk

De wet stelt een aantal regels voor de (inrichting van de ) beeldschermwerkplek en de wisselwerking tussen de gebruikte apparatuur en de werknemers.

Relevante wetgeving en documentatie

 

Arbeidsomstandighedenbesluit  
Artikel 5.4 Inrichting arbeidsplaats
Artikel 5.7  Definities
Artikel 5.8  Toepasselijkheid
Artikel 5.9  Risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 5.10  Dagindeling van de arbeid
Artikel 5.11   Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers*beeldschermbril
Artikel 5.12  Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken

 

Arbeidsomstandighedenregeling

Artikel 5.1 Apperatuur en meubilair

Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermplek

Artikel 5.3 Programmatuur

Arboinformatiebladen

 

Arboinformatieblad 2 Werken met beeldschermen

NEN-normen

Op het gebied van kantoorinrichting zijn met name de volgende normen van belang:

 • NEN 1824:2010 Ergonomie -ergonomische eisen voor de oppervlakte van de kantoorwerkplek NEN-EN 12464-1:2011 Licht en verlichting: werkplekverlichting - Deel 1;

 • NEN 2057:2011 Daglichtopeningen van gebouwen;

 • NEN-EN-ISO 7730 Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid;

 • NEN-EN15251:2007 Binnenmilieu gerelateerde input parameters voor ontwerp en beoordeling van de energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, thermisch comfort, verlichting en akoestiek;

 • NPR 3438:2007 Ergonomie – Geluidhinder op de arbeidsplaats – bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie;

 • Reeks Arbo-Informatie nr. 07 – Kantoren;

 • Reeks Arbo-Informatie nr. 57 - Nieuwe werkstijlen op menselijke maat (digitaal voor abonnees Arbozone).

In diverse normen en richtlijnen zijn eisen gesteld aan beeldschermapparatuur, inrichting van beeldschermwerkplekken, mens-machine-interactie e.d.

In artikel 5.1 lid a t/m j van de Arbeidsomstandighedenregeling worden algemene eisen gesteld aan het beeldscherm en het toetsenbord. Deze worden uitgewerkt in onder meer de hierna genoemde normen.

 • NEN 3087:2011 Ergonomie – visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen

 • NEN-EN-ISO 11064 Ergonomisch ontwerp van controlecentra

 • NEN-EN-ISO 13406 Ergonomische eisen voor werkplekken met platte beeldschermen

 • NEN-EN-ISO 9241 Ergonomische eisen voor kantoorarbeid/ beeldschermwerk

  • deel 3 Beeldscherm

  • deel 4 Toetsenbord

  • deel 5 Werkplek en lichaamshouding

  • deel 6 Werkomgeving

  • deel 9 Invoer- en bedieningsmiddelen (anders dan toetsenborden)

 • NEN-EN-ISO 9241-410:2008 Ergonomics of human-system interaction – Part 410: Design criteria for physical input devices

 • Reeks Arbo-Informatie nr. 02 - Werken met beeldschermen

Ten aanzien van het te gebruiken meubilair wordt dit in de Arbeidsomstandighedenregeling nog voor beeldschermwerkplekken nader gepreciseerd in art. 5.1 en 5.2. In artikel 5.1 wordt onder meer gesteld:

 • de werktafel of het werkvlak maakt een comfortabele houding van de gebruiker mogelijk en heeft een reflectiearm oppervlak, is voldoende groot en maakt een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires mogelijk;

 • de werkstoel is stabiel, heeft een in hoogte verstelbare zitting en een rugleuning waarvan de hoogte en hellingshoek verstelbaar zijn en geeft de gebruiker bewegingsvrijheid en een comfortabele werkhouding;

 • indien de gebruiker dat wenst wordt een voetensteun aangebracht.

Omdat deze regels praktisch niet erg bruikbaar zijn, zijn – aanvullend op de eerdergenoemde normen – specifieke kenmerken van meubilair zoals grootte en verstelbaarheid vastgelegd in internationale en Nederlandse normen en (praktijk)richtlijnen:

 • NPR 1813:2016 + C12011 Ergonomie – richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van kantoren (toelichting bij NEN-EN1335, 527);

 • NEN 3087:2011 Ergonomie – visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen;

 • NEN-EN 527-1:2011 Kantoormeubelen – Werktafels en -bureaus – Deel 1: Afmetingen;

 • NEN-EN 527-2:2016 Kantoormeubelen – Werktafels – Sterkte, duurzaamheid en veiligheidseisen

 • NEN-EN 1335:2000 Kantoormeubelen – Kantoorstoelen – Deel 1: Afmetingen;

 • Reeks Arbo-Informatie nr. 08 – Zittend en staand werken.