Wegschietende voorwerpen

Mensen die met machines en/of gereedschappen werken of mensen die in de directe omgeving daarvan aan het werk zijn, komen soms in contact met rondvliegende of wegschietende voorwerpen. Het werken met of nabij KMG (klein mechanisch gereedschap) en GMG (groot mechanisch gereedschap) brengt risico's met zich mee als het gaat om vallende en wegschietende voorwerpen. Zo kunnen losslingerende kettingen en vallend materiaal door werkzaamheden, op verschillende niveaus letsel veroorzaken. Ook kunnen wegschietende voorwerpen (steentjes) bij bijvoorbeeld het uitvoeren van maaiwerkzaamheden, letsel veroorzaken.

Bij wegschietende voorwerpen gaat het dan om:

  • rondvliegende deeltjes;
  • voorwerpen onder druk;
  • voorwerpen die wegwaaien (luchtdrukverschillen).


Het gevaar dat hierbij ontstaat treft meestal de persoon in de gevaarzone, in de nabijheid van de activiteit. Essentieel hierbij is het afdoende en op de juiste wijze gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook het gebruiken van een fysieke afscherming (effectief scherm tussen persoon en machine) speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van letsel.