Grenswaarden voor fijnstof inhaleerbaarstof en metalen

 

 

 

Onder de verschillende tabbladen worden de componenten afzonderlijk behandeld. Indien bekend wordt kort het meest kritische gezondheidseffect (bij blootstelling via inademing) beschreven waarop de grenswaarde is gebaseerd [E,I].

 

De in de gebruikte informatiebronnen aangetroffen grenswaarden worden steeds in tabelvorm weergegeven, waarbij de structuur van de tabel steeds dezelfde is. Voor grenswaarden wordt steeds twee soorten van grenswaarden onderscheiden, namelijk:

  • Een grenswaarde voor een gemiddelde blootstelling over een werkdag het tijdgewogen gemiddelde voor 8 uur (TGG8uur);

  • Een grenswaarde voor kortdurende piekblootstelling; het tijdgewogen gemiddelde voor 15 minuten (TGG15min). Deze grenswaarde is relevant wanneer er een kritisch effect optreedt bij kortdurende blootstelling (bijvoorbeeld hinder, irritatie, acuut effect op zenuwstelsel)i.

    Elke paragraaf wordt afgesloten met de overwegingen waarom voor een bepaalde grenswaarde wordt gekozen. Als een grenswaarde voor kortdurende piekblootstelling wordt voorgesteld wordt dat apart vermeld.