Valgevaar

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor door railinfrabedrijven wordt veel werk op hoogte uitgevoerd, waarbij valgevaar een risico is conform arbobesluit art. 3.16, lid 1 en 2.

Verbod op het betreden van hoge seinen

 

Het is verboden om hoge seinen te betreden via de vaste trap of een ladder. De vaste trappen en, indien aanwezig, het bordes voldoen niet aan de stand der wetenschap en de huidige wet- en regelgeving.

Te allen tijde dienen werkzaamheden aan hoge seinen op hoogte uitgevoerd te worden door toepassing van een krol met werkbak, automontagewagen (AMW), hoogwerker of gelijkwaardig.

 

Bij valgevaar hebben we te maken met:

  • activiteiten waarbij sprake is van hoogteverschil;
  • niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar.

 

Voorbeelden in de railinfra van werken op hoogte zijn:

  • werken aan de bovenleiding;
  • werken aan de draagconstructie;
  • werken aan hoge seinen (zie boven);
  • werken aan de telecominstallaties in stations en op perrons;
  • werken op kunstwerken (bruggen, viaducten en overspanningen).