Valgevaar

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor door railinfra bedrijven wordt veel werk op hoogte uitgevoerd, waarbij valgevaar een risico is conform arbobesluit art. 3.16, lid 1 en 2 .

Bij valgevaar hebben we te maken met:

  • Activiteiten waarbij sprake is van hoogteverschil;
  • Niet alleen alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar;

 

Voorbeelden in de railinfra van werken op hoogte zijn:

  • Werken aan de bovenleiding,
  • Werken aan de draagconstructie,
  • Werken aan de telecominstallaties in stations en op perrons,
  • Werken op kunstwerken (bruggen, viaducten en overspanningen).