Matrixen

Straling

Straling

 • Ioniserende straling (doorslagveiligheden)

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau
  2. Inkoop PvE Organisatie
  2. Registreren van de ontvangen DSV’s. Let op maximale toegestane hoeveelheid conform vergunning Wet milieubeheer Organisatie
  2. Opslag conform vergunning Wet milieubeheer Techniek
  3. Met betrekking tot het vervoer van radio actieve bronnen, moet voldaan worden aan het besluit  "Vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, VLG en VSG”.

  Er mogen maximaal 5 doorslagveiligheden per ver-pakking worden afgegeven aan niet vergunninghou-ders. Dit houdt dus in dat per montage auto slechts maximaal 5 doorslagveiligheden mogen worden vervoerd mits er een vergunning is.
  Techniek
  3. Aan de verwerking van (onbeschadigde) doorslag veiligheden worden geen bijzondere eisen gesteld i.v.m. de lichte radioactieve dosis.
  Is een doorslagveiligheid defect dan moet deze in een plastic zak, inclusief werkhandschoenen, worden afgevoerd
  Gedrag
  2. Terugleveren aan de leverancier conform vigerende  regelgeving Organisatie

   

  * Vervoer Doorslagveiligheden - zie Arbocatalogusdeel gevaarlijke stoffen
  Er mogen maximaal 5 doorslagveiligheden per verpakking worden afgegeven aan niet vergunninghou-ders. Dit houdt dus in dat per montage auto slechts maximaal 5 doorslagveiligheden mogen worden ver-voerd mits er een vergunning is.
  * Afvoeren Doorslagveiligheden - In voorgeschreven verpakking en begeleidingsdocumenten 

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming
 • Niet-ioniserende straling

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau
  • Laswerkzaamheden
  • Elektromagnetische straling (railver-voer op wisselstroom en zendinstallaties)
  1. Apparatuur uitschakelen indien niet in gebruik Organisatie
  2. Etiketteren laserapparatuur Organisatie
  3. Voldoende afstand bewaren tot de stralingsbron Gedrag
  3. Instructie medewerkers Organisatie
  4. Dragen van laserbrillen bij direct kijken in de bundel Gedrag
  3. Bedek armen en benen tegen zonlicht Gedrag
  3. Gebruik zonnebrandcrème Gedrag
  4. Gebruik helm met neklap Gedrag
  2. Afschermen lasplaats door plaatsen lasgordijn (in werkplaatsen). Organisatie
  3. Direct oogcontact vermijden met de lasboog Gedrag
  4. Toepassen lashelm/kap met lasglas en slabben. Gedrag
  4. Gebruikmaken van laskleding (brandwerend en hittebestendig: leer) Gedrag
  2. Markeringen aanbrengen Organisatie
  3. Voldoende afstand bewaren tot de stralingsbron Gedrag
  3. Instructie medewerkers Organisatie

   

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming