Straling

Straling

Straling

 • Ioniserende straling (doorslagveiligheden)

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau

   

  3. Aan de verwerking van (onbeschadigde) doorslag veiligheden worden geen bijzondere eisen gesteld i.v.m. de lichte radioactieve dosis.
  Is een doorslagveiligheid defect dan moet deze in een plastic zak, inclusief werkhandschoenen, worden afgevoerd
  Organisatie
  2. Terugleveren aan de leverancier conform vigerende  regelgeving Organisatie
   

   


  * Afvoeren Doorslagveiligheden - Conform sloopvoorschrift SLV00040 van ProRail en voorwaarden van leverancier voor inname 

   

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming
 • Niet-ioniserende straling

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau
  • Laswerkzaamheden
  • Elektromagnetische straling (railvervoer op wisselstroom en zendinstallaties)
  1. Apparatuur uitschakelen indien niet in gebruik Organisatie
  2. Etiketteren laserapparatuur Organisatie
  3. Voldoende afstand bewaren tot de stralingsbron Gedrag
  3. Instructie medewerkers Organisatie
  4. Dragen van laserbrillen bij direct kijken in de bundel Gedrag
  3. Bedek armen en benen tegen zonlicht Gedrag
  3. Gebruik zonnebrandcrème Gedrag
  4. Gebruik helm met neklap Gedrag
  2. Afschermen lasplaats door plaatsen lasgordijn (in werkplaatsen). Organisatie
  3. Direct oogcontact vermijden met de lasboog Gedrag
  4. Toepassen lashelm/kap met lasglas en slabben. Gedrag
  4. Gebruikmaken van laskleding (brandwerend en hittebestendig: leer) Gedrag
  2. Markeringen aanbrengen Organisatie
  3. Voldoende afstand bewaren tot de stralingsbron Gedrag
  3. Instructie medewerkers Organisatie

   

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming