Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS). Deze bijlagen zijn niet beoordeeld door Inspectie SZW en dienen als voorbeeld en kunnen door de organisaties gebruikt worden als onderdeel van de implementatie van het VVW HS.

 

 

Document                                                       Versie Publicatiedatum Van kracht
Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS) 1.0 18-10-2021 01-01-2022

 

Bijlagen behorende bij het VVW HS (deze bijlagen zijn niet beoordeeld door Inspectie SZW en kunnen door de organisaties gebruikt worden voor de implementatie van het VVW HS.

 

 

Document                                                       Versie Publicatiedatum Van kracht 
Bijlage A Model-Bewijs van Toegang tot Hoogspanningsruimten 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage B Voorbeeld aanwijzingsformulieren (veiligheidsfunctionaris) 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage C 1500V-Schakelopdracht Tractievoeding en communicatieprocedures 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage D 1500V-Schakelopdracht Bovenleiding en communicatieprocedures 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage E Schakelopdracht 3 kV en communicatieprocedures 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage F 25 kVac-Schakelopdracht voor HSL-Zuid 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage G 25 kVac-Schakelopdracht Betuweroute 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage H Veiligheidswerkinstructies 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage I Waarborgen selectiviteit door extra werksluiter invoedingspunt 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage J Elektromagnetische beïnvloeding door hoogspanningslijn 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage K Modelverklaring 1, 2 en 3 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage L Procedure toepassing modelverklaring 1, 2 en 3 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage M Competentie en functieprofiel VOP RLA 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage N1 Aandachtspunten bij werkzaamheden in- of nabij een spanningssluis 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage N2 Werken in de Betuweroute spanningssluis 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage O Criteria en procedure aanwijzing veiligheidsfunctionarissen 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage P  Voorbeeldformulier aanmelding retourwerkzaamheden 1.0 18-10-2021 01-01-2022
Bijlage Q Formulier overdracht werkzaamheden werkverantwoordelijke 1.0 18-10-2021 01-01-2022