Geluid

Geluid is een golfverschijnsel in de lucht dat met het gehoororgaan kan worden waargenomen. Het dynamisch bereik van het gehoor is enorm. De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (met de gehoordrempel op 0 dB(A), de pijngrens op 140 dB(A) en de toonhoogte in herz (Hz). Mensen kunnen geluiden waarnemen met frequenties tussen 16 en 16.000 Hz.

Door langdurige blootstelling aan een hoog geluidsniveau kan blijvende gehoorschade ontstaan. De trilharen sterven af en worden niet meer door nieuwe cellen vervangen.
Geluid dat relevant is voor de arbeid is te onderscheiden in hoorbaar en niet hoorbaar geluid. Voor hoorbaar geluid maakt men onderscheid tussen schadelijk geluid en hinderlijk geluid.