Verlichting

Goede verlichting zorgt voor een goed zichtbare omgeving, waarin mensen zich veilig kunnen bewegen. Daarnaast is goede verlichting van groot belang om werkzaamheden efficiënt, accuraat en veilig te kunnen uitvoeren.

De verlichting kan bestaan uit daglicht, kunstlicht of een combinatie van beide.
Gelet op het grote aantal aspecten en op de wisselwerking tussen verschillende aspecten (eigenschappen menselijk oog/visueel waarnemen/visuele taak/werkomgeving) is het niet gemakkelijk standaardadviezen te geven voor de verlichting van werkruimten en werkplekken.