Aanrijdgevaar

Bij spoorgerelateerde werkzaamheden worden de richtlijnen toegepast die zijn vastgelegd in het Normenkader Veilig Werken (NVW). Het NVW bevat de beleidsuitgangspunten die ProRail hanteert bij het vervullen van haar opdrachtgevers/werkgeversrol. Het is van toepassing op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers en alle project- en procesmatige werkzaamheden op bedrijfsterreinen/gebouwen die ProRail in beheer heeft. Op basis van dit toepassingsgebied is de conclusie dat het NVW meer omvat dan de Spoorwegwetgeving. Het NVW omvat immers ook de beleidsuitgangspunten van ProRail die gebaseerd zijn op de Arbo-wetgeving. Tevens is het NVW van toepassing op de hoofdspoorwegen (waarop de Spoorwegwetgeving van toepassing is) maar ook op overige terreinen en gebouwen van ProRail.