Valgevaar

Bij het werken op hoogte moeten maatregelen genomen worden om vallen  te voorkomen.

Algemene veiligheidsregels werken op hoogte.

 • Bij windkracht 6 of hoger moeten de werkzaamheden onderbroken/gestaakt worden
 • Bij opkomend onweer en bliksem moeten de werkzaamheden op hoogte onderbroken/gestaakt worden.


Verplichte randvoorwaarden hekwerken en leuningen.
Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar  bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

Hekwerken en leuningen worden als doelmatig aangemerkt indien zij tenminste tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen, dan wel voldoen aan het voor vloerafscheiding bepaalde bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 en/of geldende Arbowetgeving.

Voorwaarden per arbeidsmiddel
Onderstaand vindt u per arbeidsmiddel (zowel eigen als ingehuurd) de voorwaarden waaronder op hoogte gewerkt mag worden.

a. Gebruik van hef- en hijswerktuigen met werkbak en/of werkbordes (ingericht voor personen).
Voorbeelden: krol met werkbak, manirail/verreiker spoor met werkbak, (spoor-) hoogwerker, automontagewagen, hefbordeswagen etc.

Algemene veiligheidsregels:

 • Voor het werken vanuit de werkbak of vanaf het werkbordes moet aantoonbaar instructie ontvangen en begrepen zijn;
 • Opstellen arbeidsmiddel op vlakke stevige/stabiele ondergrond om kantelen te voorkomen;
 • Het gebruik van een positioneringsgordel is voorgeschreven tenzij een onderbouwing (RI&E) aantoont dat dit niet noodzakelijk is;
 • Gebruik materiaal/gereedschap/personen en handelingen moeten binnen de grenzen van de machine blijven;
 • De toegang tot de werkbak/werkbordes moet tijdens werkzaamhedenop hoogte  altijd gesloten zijn/blijven;
 • Bediening moet vanuit de werkbak of vanaf het werkbordes plaatsvinden;
 • het werk moet altijd vanuit de werkbak of het werkbordes uitgevoerd worden;
 • Het is verboden om uit de werkbak/werkbordes te klimmen en op de leuningen/hekwerken te staan);


b. Aanvullende veiligheidsregels  bij hijs- en hefwerktuigen voorzien van opklapbaar hekwerk

 • Opklapbaar hekwerk (vast onderdeel van de hefbordeswagen) moet altijd tijdens het werk omhoog staan;
 • Opklapbaar hekwerk (vast onderdeel van de hefbordeswagen) moet volgens de voorschriften zijn vastgezet;
 • Valbeveiliging (positioneringsgordel voldoet en hijs- en hefwerktuig is hierop ingericht) dient gedragen te worden bij het opzetten/neerhalen van de randbeveiliging van het bordes;


Gebruik van rolsteiger
Onder een rolsteiger verstaan we een vrijstaand, een halfvrijstaand of een tegen de gevelstaand, mobiele steiger. Rolsteigers zijn uitgerust met (zwenk)wielen en samengesteld uit geprefabriceerde onderdelen. Zij bevatten hulpvloeren en één of meerdere werkvloeren voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Rolsteigers worden over het algemeen gebruikt het werken op hoogte aan/op stations en perrons.

Opbouw rolsteiger
Een rolsteiger moet worden opgebouwd volgens de specifieke opbouwinstructies en tekeningen behorend bij de rolsteiger. Een veilige manier van opbouwen is een methode waarbij een vorm van randbeveiliging wordt aangebracht die de bouwer of gebruiker beschermt tegen vallen voordat hij het platform betreedt. Fabrikanten en leveranciers van rolsteigers hebben hier verschillende oplossingen voor op de markt gebracht. In hoofdlijnen kan dat op de volgende manieren:

 • het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen in de vorm van een voorloopleuning;
 • het aanbrengen van heupleuningen in combinatie met een montagehulpstuk;
 • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen, die leuningwerk en diagonalen vervangen.


Ook bij het afbreken van de rolsteiger geldt hetzelfde, maar dan de werkwijze in omgekeerde volgorde.

Algemene veiligheidsregels:

 • Iedere rolsteiger dient te zijn voorzien van een gebruiksinstructie en op de werkplek aanwezig in de taal van de gebruiker;
 • Gebruik alleen deugdelijk geplaatste en constructief correct gebouwde (rol)steigers;
 • Visuele controle uitvoeren voor het in gebruik nemen en aan het begin van de werkdag, denk hierbij aan;
 1. Stroeve werkvloer goed aangebracht en beveiligd;
 2. Dubbel leuningwerk aanwezig en in orde;
 3. Wielblokkering aanwezig en in orde;
 4. Aanwezig zijn van stabilisatoren/uithouders;
 5. Compleetheid, stabiliteit en vrij van beschadigingen.
 • Verwijder bij gebruik geen onderdelen zoals verankeringen, leuningen, stabilisatoren of diagonalen.