Valgevaar

PBM's voor het werken op hoogte

 

Persoonlijke valbeveiliging

Als het echt niet mogelijk is valgevaar te voorkomen door maatregelen aan de bron of door collectieve maatregelen (bijvoorbeeld leuningen), dan moet persoonlijke valbeveiliging worden gedragen.

 

In geval van een val, moet het slachtoffer zo snel mogelijk (binnen 15 minuten) worden bevrijd uit zijn harnas. De BHV-organisatie moet op deze vorm van hulpverlening zijn ingesteld. Na een val moet het harnas worden vernietigd, valstopapparaten moeten worden gecontroleerd door de leverancier.

 

Er moet aandacht zijn voor het slingereffect ofwel de pendulewerking bij het inrichten van de werkplek. Het is wenselijk de gebruiker van de gordel speciale instructie en voorlichting te geven.