Hijsen

Hijsen en heffen van lasten is binnen de railinfrabranche een dagelijkse bezigheid. Lasten zijn vaak zwaar en dikwijls zo omvangrijk dat handmatige verplaatsing uitgesloten is. In zo’n geval dienen hijs- en hefwerktuigen ingezet te worden met de daarbij behorende hulpmiddelen (kettingen, hijsbanden, e.d)

Verschil tussen hijsen en heffen

 

Onder hijsen van lasten wordt verstaan het hijsen van vrijhangende lasten. Met heffen van lasten wordt bedoeld het in zijn geheel oppakken van lasten, meestal van onder af.

 

Gevaren bij hijsen zijn onder andere:

 

In aanraking komen met de bovenleiding of derde rail;

  • Geraakt worden door kraandelen;
  • Beknelling;
  • Kantelen van de kraan;
  • Aanrijdgevaar spoorgebonden kraan / mens of kraan/object;
  • Geraakt worden door vallende voorwerpen.

 

Gevaren bij heffen zijn onder andere:

 

  • Aanrijdgevaar heftruck / mens of heftruck/object;
  • Gezondheidsschade door dieselmotoremissie (onvoldoende ventilatie)
  • Geraakt worden door afvallende lading;
  • Kantelen van de heftruck.

 

Railgebonden en niet Railgebonden mobiele hijs- en hefwerktuigen op het spoor

 

Bij werkzaamheden aan de railinfra  wordt gebruik gemaakt van railgebonden en niet-railgebonden hijs- en hefwerktuigen.

Foto van een Kirow kraan Foto van een Gottwald kraan

Foto van een Kirow - en Gottwald kraan

Vormen van railgebonden hijswerktuigen zijn bijvoorbeeld Kirow- en Gottwald spoorkranen, verreikers en de Kraan op lorries (Krol). NB: werken op hoogte met spoorgebonden hijs- en hefwerktuigen voorzien van een werkbak worden bij het risico valgevaar behandeld.

 

Vormen van niet-railgebonden hijswerktuigen zijn bijvoorbeeld autolaadkranen, torenkranen en mobiele kranen.
Vormen van hefwerktuigen zijn bijvoorbeeld de heftruck, reachtruck, verreiker en kooiaap.
 
Bij het opstellen van een RI&E geldt zowel de Arbowet als de specifiek spoorgebonden regelgeving met betrekking tot werkzaamheden waarbij hijs- en hefwerktuigen worden ingezet.
 
De Arbowet eist dat werknemers die gebruik maken van hijs- en hefwerktuigen een opleiding hebben gevolgd. Dat geldt niet alleen voor de werknemers die de hijs- en hefwerktuigen dagelijks gebruiken, maar ook voor werknemers die incidenteel van deze middelen gebruik maken.
 
De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) heeft een specifieke werkkamer (W5) en stelt eisen aan de keuring en kwaliteit van railinframachines (keuringsschema W5-01) en vakbekwaamheid op het gebied van veilig hijsen door een machinist met een Krol op en om het spoor (certificatieschema W5-02).