Trillingen

Blootstelling aan trillingen en schokken, is een veel voorkomende, maar vaak niet onderkende vorm van fysieke belasting. Overal waar wordt gewerkt met mechanisch aangedreven gereedschap, kunnen trillingen veroorzaakt door deze gereedschappen een probleem voor de mens vormen. Hetzelfde is het geval als het besturen van of anderszins werken in een voertuig een belangrijk onderdeel is van het werk.

Feitelijk heeft dus bijna iedereen die in zijn werk gebruikmaakt van machines, apparaten en voertuigen, te maken met mechanische trillingen. Deze ontstaan door aandrijfkrachten of krachten die optreden bij een bepaalde werkwijze.

Welke vormen van trillingen zijn er?

 

We onderscheiden twee verschillende soorten trillingen, afhankelijk van de plaats waar ze het lichaam binnenkomen:

  • Lichaamstrillingen. Dit zijn trillingen die via een steunvlak de stoel (zitvlak) of de vloer (zitvlak) het lichaam als geheel in trilling brengen.
  • Hand-armtrillingen. Dit zijn trillingen die via de handen op het lichaam worden overgedragen. Bij hand-arm trillingen loopt men kans op vaat- en zenuwaandoeningen(witte vingers syndroom)en bot-, gewrichts- en spieraandoeningen.