Beeldschermwerk

Beeldschermwerk wordt beschreven in artikel 5.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
In dit artikel wordt verstaan onder:

 • beeldscherm: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingprocedé;
 • beeldschermwerkplek: het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend geval voorzien van toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer en/of de interface mens/machine bepalende software, facultatieve accessoires, nevenapparatuur, telefoon, modem, printer, documenthouder, stoel, werktafel of werkvlak alsmede de onmiddellijke werkomgeving'.


 
Voor de volgende situaties zijn de specifieke bepalingen voor beeldschermwerk niet van toepassing:

 • Beeldschermen voor directe machinebediening;
 • Beeldschermen in treinen, auto’s, schepen en vliegtuigen en dergelijke;
 • Beeldschermen bedoeld voor publiek (informatiezuilen, geldautomaten e.d.)
 • Beeldschermen op rekenmachines, kassa’s, telefooncentrales en dergelijke;
 • Arbeid waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.

De beeldschermwerkplek thuis moet - bij gebruik langer dan twee uur gemiddeld per dag - aan dezelfde eisen voldoen als die voor beeldschermwerk op kantoor, dus ook wat betreft pauzes, tijdsduur van het werk en beeldschermbrillen.

 

 

Werk-privé balans

Thuis mogen werken levert voor veel medewerkers een positieve bijdrage in de werk-privé balans en werkstress en vergeet ook niet het vermijden van file leed…. De nodige voordelen dus. Het gaat dan ook veelal om maatwerk en om het maken van goede onderlinge afspraken.

Tips

Hoe maak je afspraken over thuiswerken (plaatsonafhankelijk werken) en een goede werkplek?

Vier tips.

 1. Zorg voor een overeenkomst waarin een medewerker verklaart aan een goedgekeurde werkplek te werken, dus ook wanneer hij bijvoorbeeld in de trein of in een café wil werken. Leg hierin ook afspraken over werk- en rusttijden vast en een eventuele financiële vergoeding voor de inrichting van de werkplek.
 2. Voorlichten! Geef medewerkers voorlichting over wat een goede werkplek is. Informeer ze over gevaarlijke en ongezonde situaties. Laat ze aan het einde van de voorlichting een verklaring ondertekenen waarmee ze bevestigen dat ze de juiste voorlichting gekregen hebben.
 3. Als hulpmiddelen zijn er checklists om werknemers hun eigen thuiswerkplek te laten controleren Klik hier voor een voorbeeld.
 4. Maak arbeidsomstandigheden een terugkerend punt in gesprekken (functioneringsgesprekken e.d.). Een medewerker heeft zelf ook de verantwoordelijkheid en verplichting om te zorgen voor haar eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen op zijn werkplek.