Fysieke belasting

‘Tillen’ is een handeling waarbij een last met de handen wordt beetgepakt en vervolgens zonder (mechanische) hulpmiddelen wordt verplaatst zonder dat de persoon in kwestie zich lopend verplaatst.

 

‘Dragen’ wordt gedefinieerd als een handeling waarbij een object met de handen wordt vastgehouden en zonder (mechanische) hulpmiddelen in horizontale richting wordt verplaatst.

 

Belastingsfactoren die bij het tillen een rol spelen zijn behalve het gewicht van de last, ook de beginpositie ervan, de tilafstand, de tilfrequentie en vooral de tilhouding. Daarnaast spelen ook verschillen in belastbaarheid een rol, zoals leeftijd en conditie.

 

Gevaren en risico’s

 

Klachten en aandoeningen door tillen of dragen betreffen vooral de rug en de schouders. In de wetenschappelijke literatuur wordt de kans op rugklachten voor iemand die elke dag veel tilt, 1,5 maal zo groot ingeschat als voor iemand die in het werk niet hoeft te tillen. Lage rugklachten ten gevolge van zwaar tillen en dragen, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de gezondheidsklachten. Aandoeningen van het bewegingsapparaat, waaronder rugklachten door zwaar tillen, zijn verantwoordelijk voor 39 procent van de kosten van arbeidsuitval en werkgerelateerde gezondheidszorg.

 

Om gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk om gewichten zwaarder dan 25 kilo niet handmatig te verplaatsen. Ook de volgende variabelen bepalen het risico van gezondheidsschade:

  • de tilfrequentie;
  • de horizontale reikafstand naar het te tillen object;
  • de tilhoogte: hoog (boven schouderhoogte) of laag (onder kniehoogte);
  • tillen met een gedraaide rug (naar opzij of naar achteren);
  • objecten tillen die niet goed kunnen worden vastgepakt (slechte grip).

 

Stroomschema voor het beoordelen van tilsituaties

 

Wat zegt de wet?

 

De wetgeving kent (nog) geen tilnorm: een grenswaarde voor het maximaal toelaatbare tilgewicht. De railinfrabranche hanteert de regel: voor één persoon geldt een maximaal gewicht om met de hand te tillen van 25 kg. Er mag maximaal met twee personen worden getild; hierbij geldt als maximaal gewicht 50 kg.