Gevaren

Radioactieve straling kan kankerverwekkend zijn.
Directe effecten van straling kunnen ernstig zijn en in het ergste geval zelfs dodelijk.
Het effect van de straling hangt sterk af van de hoeveelheid straling en de soort straling. 
Door de hoge energie kan ioniserende straling levend weefsel beschadigen.