Hoogspanning (elektriseringsgevaar)

Inleiding

In de EN50110/NEN 3840 zijn de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische hoogspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen voor Nederland opgenomen. ProRail heeft voor werkzaamheden aan (en in de nabijheid van) de elektrische installaties deze eisen aangevuld in de RLN00128 (Veiligheidsvoorschrift van ProRail voor de bedrijfsvoering van de elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail).

 

Met ingang van 1 januari 2022 vervangt het Voorschrift veilig werken hoogspanning (Vvw-hs) de RLN00128. Het Vvw-hs is een document van railAlert.

Het Vvw-hs is gebaseerd op de EN50110/NEN 3840+A3 versie 2019 en vult deze aan voor de ProRail-hoogspannings-installaties. De indeling van het Vvw-hs is grotendeels gelijk aan die van de NEN 3840.

Een aantal artikelen uit de NEN 3840 is overgenomen of er wordt naar verwezen (in beide gevallen wordt dit cursief aangegeven). Andere normen die betrekking hebben op veilige bedrijfsvoering staan in artikel 2 van de NEN 3840.

Het Vvw-hs geeft, op het gebied van hoogspanning, invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit op het gebied van de elektrotechniek.

 

Toepassingsgebied

Het Vvw-hs is van toepassing op de bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Het Vvw-hs geeft de eisen en randvoorwaarden aan die hierbij gelden.

 

Het gaat hierbij onder andere om de volgende elektrische hoogspanningsinstallaties:

  • Het bovenleidingsysteem van het 1500 Vdc- en het 25 kVac-Tractie-energievoorziening (TEV)-systeem;
  • Het tractievoedingsysteem van het 1500 Vdc- en het 25 kVac-TEV-systeem;
  • Het retourleiding- en aardingssysteem van het 1500 Vdc- en het 25 kVac-TEV-systeem;
  • Overige hoogspanningsinstallaties zoals:
    • kVac-distributienet ten behoeve van de voeding van de treinbeheersing- en beveiligingsinstallaties;
    • hoogspanningsdistributienetten, die in beheer zijn bij ProRail;
    • overige TEV-systemen die in beheer zijn bij ProRail. Hieronder vallen ook de zogenaamde grensbaanvakken met Duitsland (15 kV - 162/3 Hz) en België (3 kVdc) waarbij de desbetreffende aanvullende veiligheidsregelgeving in locatie gebonden documentatie dient te zijn beschreven.