Laagspanning (elektriseringsgevaar)

Voorschrift Veilig Werken Laagspanning in voorbereiding

 

railAlert werkt hard aan de totstandkoming van het Voorschrift Veilig Werken Laagspanning (VVW LS). Dit voorschrift legt vast hoe veilig gewerkt moet worden aan, nabij of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen specifiek voor de railinfra in het laagspanningsgebied van ten hoogste 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.


De werkkamer Elektrische Veiligheid is druk doende met het opstellen van het VVW LS. Verwacht wordt dat dit medio dit jaar (2022) zal verschijnen. Daarna wordt dit voorschrift opgenomen in de Arbocatalogus voor de railinfra. Voor die tijd zal dit nieuwe voorschrift nog worden getoetst door de Arbeidsinspectie, de vroegere Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

Tot het moment van invoering geldt voor de railinfrabranche in het kader van veilig werken de norm NEN 3140+A3:2019. Deze NEN 3140+A3:2019 wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie beschouwd als een invulling op de wettelijke verplichtingen van artikel 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.