Hijsen

Aanschaf en gebruik van hijs- en hefmiddelen

Voorschriften omtrent aanschaf, gebruik, keuring en opleiding voor hijs- en hefmiddelen zijn omschreven in diverse paragrafen van het Arbobesluit, de Arboregeling, het Warenwetbesluit machines en de Warenwetregeling machines.
Hoewel alle hijs- en hefmiddelen die worden geleverd ten minste moeten voldoen aan de veiligheidseisen van de EG Machinerichtlijn, zullen vóór gebruik maatregelen genomen moeten worden om veilig met het betreffende hijs- of hefwerktuig te kunnen werken (art. 8 Arbowet). Hierbij kan gedacht worden aan instructies en opleidingen voor het personeel, ingangscontroles en afname keuringen. Het gebruik van nieuwe hijs- of hefmiddelen kan noodzaken tot een (aanvulling van de bestaande) risicoanalyse. Daarnaast dient een onderhoud- en inspectiekeuring te worden georganiseerd.
zie ook controle inspectie en keuringen hijswerktuigen