Verlichting

In de praktijk is gebleken dat slecht daglicht en slechte uitzichtsituaties aanleiding kunnen geven tot onvrede en negatief door werknemers worden beleefd.

Bedrijfsruimten en de directe toegangen daartoe (denk hierbij ook aan het openen en sluiten van het pand) moeten gedurende de aanwezigheid van werknemers voldoende en doelmatig zijn verlicht door daglicht en/of kunstlicht.

Zie verdere uitwerking van beheersmaatregelen in de matrixen.