Fysieke belasting

Matrixen voor: Duwen en trekken, Tillen en dragen, Ongunstige houdingen, Repeterende bewegingen

Duwen en trekken

 • Rollend gereedschap / hulpmiddelen / materiaal

   

   

  Artikel 

  Arbo

  wetgeving

  Activiteit/

  Situatie

  Beheersmaatregelen conform 

  Arbeidshygiënische strategie

   

   

  Toetingsresultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau
  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Art.5.2 Arbobesluit Werken met:
  • rollend gereedschap
  • kruiwagen

   

  2. Onderhoud materiaal.    o
  Art. 5.2 Arbobesluit  Werken met:
  • rollend gereedschap
  • kruiwagen

  2. Duwen en trekken:

  • om duwen en trekken zoveel mogelijk te voorkomen, moeten de logistieke processen op elkaar worden afgestemd.
  • belangrijk daarbij is om materiaal en goederen zo dicht mogelijk bij de werkplek te plaatsen en gebruik te maken van hulpmiddelen.
     o
   Art.5.2 Arbobesluit  Werken met:
  • rollend gereedschap
  • kruiwagen

  3. Afwisselen werkzaamheden:

  • in het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken
  • de taken in de functie bepalen voor een aanzienlijk deel de belasting van de medewerkers. Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker. 
     o
   Art.5.5 Arbobesluit  Werken met:
  • rollend gereedschap
  • kruiwagen

  3.Juiste duw- en trekhouding:

  • trekken vervangen door duwen omdat duwen beter is dan trekken (rol van eigen gewicht medewerker)
  • medewerkers leren goed te trekken of duwen met één langzaam toenemende aanzetkracht in plaats van met een ruk in beweging brengen
  • duwen en trekken met twee handen in plaats van met één hand
  • medewerkers leren, waar mogelijk, afwisseling en pauzes in de werkzaamheden in te bouwen 
  g

   

   Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

   

   

   

 • Niet rollend gereedschap / hulpmiddelen / materiaal

   

   

  Artikel

  Arbo

  wetgeving

  Activiteit/

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsings

  resultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau
  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Art. 5.2 Arbobesluit Werken met:
  • dwarsliggers
  • spoorstaafstuk
  • ballastvork/ketting
  • hijslast
  • lepelen
  • afrollen kabels en draden

  2.Toelichting bij inzet (til)hulpmiddelen

   

  g
  Art.5.2 Arbobesluit Werken met:
  • dwarsliggers
  • spoorstaafstuk
  • ballastvork/ketting
  • hijslast
  • lepelen
  • afrollen kabels en draden

  2. Goede logistiek: om duwen en trekken zoveel mogelijk te voorkomen, moeten de logistieke processen op elkaar worden afgestemd. Belangrijk daarbij is:

  • plaats materiaal en goederen zo dicht mogelijk bij de werkplek.
  • maak gebruik van de hulpmiddelen. 
  o
  Art. 5.2 Arbobesluit  Werken met:
  • dwarsliggers
  • spoorstaafstuk
  • ballastvork/ketting
  • hijslast
  • lepelen
  • afrollen kabels en draden

  3. Afwisselen werkzaamheden:

  • afwisselen van werkzaamheden In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • de taken in de functie bepalen voor een aanzienlijk deel de belasting van de medewerkers. Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting.
  • daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker. 
  o

  Art. 5.2

  Art. 5.5

  Arbobesluit

  Werken met:
  • dwarsliggers
  • spoorstaafstuk
  • ballastvork/ketting
  • hijslast
  • lepelen
  • afrollen kabels en draden

  3. Juiste duw- en trekhouding:

  • trekken vervangen door duwen omdat duwen beter is dan trekken (rol van eigen gewicht medewerker)
  • medewerkers leren goed te trekken of duwen met één langzaam toenemende aanzetkracht in plaats van met een ruk in beweging brengen.
  • duwen en trekken met twee handen in plaats van met één hand.
  • medewerkers leren, waar mogelijk, afwisseling en pauzes in de werkzaamheden in te bouwen.
  g

   

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

Tillen en dragen

Ongunstige houdingen

 • Statische belasting

   

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Art. 5.2

  Arbobesluit

  Langdurig (stil)staan door b.v. veiligheidsman

  of

  Langdurig zitten bv. bij werken met GMG

  1. Inkoop (PvE) langdurig zittend werk

   

  3. Juiste houding

   

  3. Voldoende pauzes / rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  3. Afwisseling werkzaamheden

  • In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker

   

   

   

  o

   

  g

   

  o

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

   

   

   

   

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

   

   

 • Geknield/gehurkt werken

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/technike

  o/organisatie

  Artikel 5.4

  Arbobesluit

  Werken in lage ruimtes/kruipruimtes

  Werken aan niet ergonomisch geplaatste apparatuur; onder andere relaiskasten, EV-kasten en kabelgoten

  Kabel lassen

  1. Ergonomisch ontwerpen
      (werkplek)

   

  3. Juiste houding

   

  3. Voldoende pauzes/rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  3. Afwisseling werkzaamheden

  • In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker

   

   

  t

   

   

  g

   

  o

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

   

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

   

   

   

   

   

   

 • Gebogen/gedraaide werkhouding

   

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Artikel 5.4 Arbobesluit Het verrichten van onderstaande werkzaamheden:
  • slijpen
  • lassen
  • handmatig graven
  • los- en vastdraaien kraagbouten
  • dwarsliggers handmatig steken
  • verwijderen veren

   

  1. Aanpassen juiste werkmethode

   

  3. Juiste houding

   

  3. Voldoende pauzes/rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  3. Afwisseling werkzaamheden

  • In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

   

  g

   

  o

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

   

 • Boven je hoofd / macht werken

   

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Artikel 5.4 Arbobesluit Werken aan:
  • bovenleidingen
  • hoge seinen
  • niet ergonomisch geplaatste apparatuur; onder andere relaiskasten, EV-kasten en kabelgoten

  1. Aanpassen juiste werkmethode

   

  3. Voldoende pauzes/rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  3. Afwisseling werkzaamheden

  • In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker

   

   

  o

   

  o

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

 • Reiken

   

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Artikel 5.4 Arbobesluit

   

  • Vanuit de werkbak
  • Met een hoogwerker
  • Magazijnwerk (stellingen)

   

  1. Ergonomisch ontwerpen
      (magazijn)

   

  1. Aanpassen juiste
      werkmethode

   

  3. Juiste houding

   

  3. Voldoende pauzes/rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  3. Afwisseling werkzaamheden

  • In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  t

   

   

  o

   

   

  g

   

  o

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

Repeterende bewegingen

 • Werken met veren

   

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Artikel 5.4 Arbobesluit Oppakken van veren tijdens veren wippen 1. Aanpassen juiste werkmethode t
  3. Juiste houding g

  3. Voldoende pauzes en rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  3. Afwisseling werkzaamheden

  • In het algemeen is het wat de organisatie van het werk betreft vooral van belang dat binnen de functie waarvoor de oplossingen bedoeld zijn een goede afwisseling bestaat tussen uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken.
  • Omvat de functie bijvoorbeeld maar één (type) taak, dan zijn de handelingen in deze taak de bepalende factor in de belasting. Daarbij komt dat die ene taak niet met andere taken kan worden afgewisseld. Dit verhoogt vaak de belasting van de medewerker

  o

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  o

  Legenda Arbeidshygiënische strategie

   

 • Bedienen GMG

   

  Artikel

  Arbo

  Wetgeving

  Activiteit /

  Situatie

  Beheersmaatregelen

  Arbeidshygiënische strategie

  Toetsingsresultaat

  Inspectie

  SZW

  Niveau

  g/gedrag

  t/techniek

  o/organisatie

  Artikel 5.4 Arbobesluit

  Bedienen GMG 1. Ergonomie arbeidsmiddelen t
  3. Inkoop (PvE) o

  3. Voldoende pauzes en rust

  • Een tweede aspect van de organisatie van de arbeid is de verhouding tussen werktijden en pauzes. Bij fysieke belasting is een weloverwogen keuze van de frequentie en duur van de pauzes van groot belang om ervoor te zorgen dat het lichaam na een belasting voldoende kan herstellen.
  • Wanneer de organisatie van de arbeid zo is dat er geen vrijheid in de keuze van het werktempo is (bijvoorbeeld bij een door een machine opgelegd tempo), schieten de herstelpauzes er vaak bij in. Het inbouwen van buffers zorgt voor de nodige flexibiliteit, waardoor (soms hele korte) herstelpauzes mogelijk zijn.
  • Ook komt men vaak te weinig herstelpauzes tegen bij ‘jaagsystemen’, zoals het ‘klaar naar huis’-systeem, of bij bepaalde vormen van prestatiebeloning. Deze systemen bezorgen de medewerkers een dermate hoge werkdruk, dat zij te weinig of geen herstelpauzes nemen.

   

  o

  Legenda Arbeidshygiënische strategie