Biologische Agentia

De Arbo-wet verplicht de werkgever om zoveel mogelijk te voorkomen dat haar medewerkers worden blootgesteld aan biologische agentia. Uit de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak moet blijken welke risico’s spelen en welke maatregelen genomen moeten worden.

Europese regelgeving
Richtlijn 2000/54/EG   Bescherming werknemers tegen blootstelling biologische agentia

Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 3.1 a t/m c    Verplichting van de werkgever voor veiligheid en gezondheid
Artikel 5.1     Inventarisatie en evaluatie risico's

Wet publieke gezondheid
Artikel 26     Meldingen Instellingen

Arbeidsomstandighedenbesluit
Hoofdstuk 4 afdeling 9   Biologische agentia, celculturen en microorganismen

Arbobeleidsregel (vervallen per 01-01-2013)
Hoofdstuk 2 paragraaf 4 hoofdstuk 4  Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen
Artikel 4.91 Vaccinatie tegen Hepatitis B

Arbo-informatiebladen
No 9 Biologische agentia
No 32 Legionella

Abomafoon 2.14 Hygiënische voorzieningen in de bouw