Nieuws

railAlert laat een onderzoek uitvoeren naar de psychosociale arbeidsbelasting in de railinfrabranche. Dit  onderzoek richt zich op alle door ProRail erkende bedrijven. Doel is het in kaart brengen van deze arbeidsbelasting in de railinfrabranche en opname van dit arbo-risico in de Arbocatalogus voor de Railinfrabranche.

 

Bij psychosociale arbeidsbelasting gaat het volgens de Arbowet onder meer om ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, geweld, agressie en pesten, maar ook om (te) hoge werkdruk, die lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken.

 

Het onderzoek wordt geleid door Goed en Gezond Werk en het online onderzoek zelf is in handen gegeven van TRIQS. Beide organisaties zijn onafhankelijk. Zowel railAlert, Goed en Gezond Werk als TRIQS garanderen de anonimiteit van de bedrijven en personen die aan het onderzoek deelnemen.

 

In het eerste kwartaal van 2021wordt het online onderzoek uitgevoerd. Nog voor de zomer komen de onderzoekers met de resultaten en aanbevelingen. Daarna volgt de opname van de psychosociale arbeidsbelasting als “risico” in de Arbocatalogus van de Railbranche.

 

Bedrijven die geen e-mail van railAlert hebben ontvangen, en willen deelnemen aan dit onderzoek en onder de cao Railinfrastructuur vallen, wordt verzocht een e-mail naar info@railalert.nl te sturen. Zij krijgen daarna een e-mail met alle relevante informatie retour.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij railAlert via tel. 085-0023510 of info@railalert.nl.

 

Foto: Skeyndor (via Flickr Creative Commons).