Actualisering Arbocatalogus voor de Railinfra (trein)

15 jul. 2021
Volgend bericht>>

 

De Arbocatalogus voor de Railinfra is onlangs geactualiseerd: het risico ‘straling’ is voorzien van de laatste inzichten en toegevoegd is het onderwerp ‘grenswaarden voor fijnstof, inhaleerbaar stof en metalen (stof)’.

 

 

Het risico ‘straling’ is geactualiseerd. Deze actualisering betreft de toepassing van stralingshoudende doorslagveiligheden van het type RG. Binnen de railinfrabranche komen deze oude type doorslagveiligheden met een radioactieve stof nog voor. Dit zijn ingekapselde bronnen, dat wil zeggen dat de radioactieve stoffen dusdanig zijn ingekapseld dat de mogelijke blootstelling aan straling binnen de toegestane normen valt voor blootstelling voor de omgeving. Alleen bij beschadigde doorslagveiligheden is er een risico op verhoogde blootstelling voor de omgeving. De nieuwe types doorslagveiligheden bevatten deze radioactieve stof niet. De matrix voor ioniserende straling is daarmee teruggebracht naar beheersmaatregelen betreffende verwerking. Zie: https://arbo.railalert.nl/risicos/straling/matrixen

 

Er is een nieuw onderwerp toegevoegd: grenswaarden voor fijnstof, inhaleerbaar stof en metalen.

Hier is een overzicht van de vastgestelde private grenswaarden gepubliceerd, conform de richtlijnen van de Inspectie SZW, tijdens werkzaamheden in onder andere spoortunnels. Zie: https://arbo.railalert.nl/risicos/grenswaarden-voor-fijnstof-inhaleerbaarstof-en-metalen/onderbouwing-grenswaarden.